Stödsamtal för barn.

Stödsamtal finns för barn som har bevittnat våld eller blivit utsatta för
våld i hemmet. I samtalen tillämpas pedagogiska metoder som är speciellt anpassade för barn. Mammor och barn kan tillsammans gå i samtal.
Personer upp till 18 år räknas som barn.

Telefonnummer: 08-644 09 20

Telefontider
Måndag-fredag: 09.00-17.00