Stödsamtal för barn.

Vi erbjuder stödsamtal för barn som bevittnat våld och utsatts för
våld i hemmet. Vi kan ge stöd till barn upp till 18 år.

Telefonnummer: 08-644 09 20

Telefontider

Måndag-fredag: 09.00-16.00