samverkan för
sexuellt utsatta.

- STÖD OCH HJÄLP OM DU UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

Samverkan för sexuellt utsatta

  • erbjuder individuella samtal, gruppsamtal, anhörigstöd och rådgivning
  • drivs i samarbete med Alla Kvinnors Hus, Ersta Hopp och RFSU
Verksamheten vänder sig till kvinnor, män, tjejer och killar som har
varit utsatta för sex mot sin vilja, våldtäktsförsök eller våldtäkt samt
deras anhöriga.

Alla Kvinnors Hus erbjuder stödsamtal både enskilt och i grupp, praktisk
hjälp samt föreläsningar om sexuellt våld.

Alla samtal är kostnadsfria och du har möjlighet att vara anonym.
De fyra parterna ingår i nätverksträffar med Sveriges enda akutmottagning
för våldtagna kvinnor (AV-SÖS) på Södersjukhuset i Stockholm för kompetens-utveckling på regelbunden basis.

jourtelefon för stödsamtal och rådgivning.

Telefonnummer: 08-644 09 20

Telefontider:
Måndag-fredag
10.00-12.00, 13.00-15.00
& 18.00-20.00
Lördag-söndag
11.00-15.00

juristjouren.

För dig som har juridiska frågor kring våld i nära relationer.

Telefonnummer: 08-644 09 20

Telefontider:
Onsdag och söndag: 18.00-21.00

Här kan du också få hjälp.

Ersta Hopp
Erbjuder enskilda samtal,
familj- och anhörigsamtal
kring övergrepp som skett i barndomen.
Telefonnummer: 08-714 61 33
 
RFSU

Erbjuder anhörigstöd.
Telefonnummer: 08-692 07 70