SAMTALSMOTTAGNING.

Vi vänder oss till alla som är eller har blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling i nära relation. Vi erbjuder även stöd till personer som utsatts för sexuellt våld.
Vi för inga journaler, vi har tystnadslöfte och du kan vara anonym!

VAD VI ERBJUDER.

På mottagningen erbjuder vi både individuella samtal och samtal i grupp. Vi inleder
alltid med att undersöka vad dina önskemål och behov är för att säkerställa att vi kan
ge dig det stöd du behöver. Vi erbjuder en individuell samtalsserie på upp till tio samtal.

Vi arbetar med utgångspunkt i våra egna samtalsmetoder för såväl individuella samtal
som för samtalsgrupper. Vi pratar om våldet, vilka konsekvenser du kan uppleva och på
vilket sätt du kan skapa dig en mer stabil plattform att gå vidare från. I samtal med barn
tillämpas särskilt utformade pedagogiska metoder. För barn är det alltid kostnadsfritt
att gå på mottagningen. För vuxna är kostnaden 100kr per samtal i en samtalsserie. 

SAMTALSGRUPPER.
Genom att ta del av andras berättelser och erfarenheter av våld får du själv hjälp att synliggöra mönster och bearbeta det du varit med om. Att gå i samtalsgrupp kostar
900kr för tio tillfällen och då ingår även ett arbetsmaterial du kan använda också efter
det avslutande samtalstillfället. På Samtalsmottagningen erbjuder vi följande grupper:

Samtalsgrupp: Våld i nära relation
För dig som lever eller har levt i en relation med fysiskt,
psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och/eller materiellt våld. 

Samtalsgrupp: Sexuellt utsatta
För dig som blivit utsatt för sexuellt våld såsom våldtäkt,
sexuellt ofredande etc.

Samtalsgrupp: 55+
För dig som lever eller har levt i en relation med psykiskt, fysiskt, sexuellt,
ekonomiskt och/eller materiellt våld och vill träffa andra med liknande
erfarenheter och som har uppnått en ålder av 55 år eller äldre.

Se tider för kommande samtalsgrupper.

INTRESSEANMÄLAN 
OCH INFORMATION.


Telefon: 08-644 09 20

Telefontider: 
måndag-torsdag 
09:00-16:00* och 18:00-20:00
fredag:
09:00-15:00* och 18:00-20:00
lördag-söndag
11:00-15:00

*Lunchstängt kl. 12:00-13:00