vem driver alla kvinnors hus?

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som består av ca 500 medlemmar. Föreningens verksamheter leds av en medlemsvald styrelse som består av ideellt arbetande kvinnor.

Styrelsen är föreningens högsta organ och består av ordförande,
vice ordförande, kassör samt fyra till åtta övriga ledamöter.

Den dagliga verksamheten är personalens ansvar under ledning av verksamhetschefen.

Ett femtiotal av våra medlemmar är aktiva som volontärer inom organisationen och arbetar med stöd, rådgivning och information
inom de olika verksamhetsdelarna.

<< Tillbaka