om all verksamhet är kostnadsfri
för hjälpsökande, hur finansierar alla kvinnors hus sin verksamhet?

  • Alla Kvinnors Hus ansöker varje år om verksamhetsbidrag från Stockholms stads socialtjänstförvaltning samt bidrag från Landstinget.
  • Vi tar betalt för platserna i vårt skyddade boende, men vanligtvis är det socialtjänsten i den kommun eller stadsdel där kvinnan normalt bor som betalar för boendet hos oss.
  • Vi får även in en del pengar på att hålla föredrag och anordna seminarier.
  • Ibland söker vi också projektmedel som finns att tillgå, exempelvis från Länsstyrelsen, Allmänna Arvsfonden, Brottsofferfonden och olika stiftelser.
  • Sist men inte minst får vi en hel del pengar från företag, organisationer och privatpersoner som väljer att stödja vår verksamhet.
     
<< Tillbaka