min väninna blir misshandlad.
vad ska jag göra?

Om du har en vän, släkting eller arbetskamrat som du vet eller misstänker är utsatt för våld eller hot i en nära relation kan du vända dig till Alla Kvinnors Hus för att få stöd och råd om hur du kan hantera situationen. Vi kan också ge praktiska tips om hur du kan hjälpa kvinnan att sätta sig i säkerhet.

Några av de viktigaste sakerna att tänka på är att få kvinnan att känna att hon har ditt helhjärtade stöd, samt att kvinnan inte får ytterligare skuldkänslor för att hon "borde" lämna sin partner. Förändringsprocesser tar ofta lång tid och kan gå både bakåt och framåt men kvinnan måste ges utrymme att hantera situationen i sin egen takt.