Hur kan ni hjälpa mig?

Alla Kvinnors Hus erbjuder kostnadsfritt:

 • Stödsamtal och rådgivning (Jourtelefon: 08-644 09 20) 
  måndag-fredag: 10:00-15:00* & 18:00-20:00
 • Juristjouren (för dig som har juridiska frågor kring våld
  i nära relationer)
  måndag och onsdag: 18:00-21:00
 • Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn
 • I mån av plats, skyddat boende för män som utsatts för våld i nära relation, i någon av våra externa lägenheter
 • Råd och stöd i samband med polisanmälan, sjukhusbesök eller kontakter med socialtjänsten
 • Samtalsgrupper för kvinnor och tjejer som lämnat våldsamma förhållanden eller utsatts för sexuella övergrepp (som inte bor i vårt skyddade boende)
 • Samtalsgrupper för män som utsatt sin familj för hot och våld
 • Stödsamtal för barn som vuxit upp i våldsamma familjer

*Lunchstängt 12:00-13:00

<< Tillbaka