METODUTBILDNING

ATT LEDA SAMTALSGRUPP
för personer som utsatts för
våld i nära relation

Att delta i en samtalsgrupp innebär att vara i ett sammanhang där det under
trygga former erbjuds en möjlighet att sätta ord på känslor och därmed bearbeta
sina upplevelser av våld och hot. I en samtalsgrupp får gruppdeltagarna hjälp att
förstå hur man påverkas av att leva i en våldsrelation och får verktyg för att arbeta
med sig själva och att åstadkomma en förändring av sin livssituation. Det som gör
arbetet i grupp unikt är möjligheten att ta del av och känna igen sig i varandras
erfarenheter. 

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta
arbete  för personer med erfarenhet av våld i nära relation. 

OM UTBILDNINGEN.
Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Utbildningsblocket består av tre 
sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess 
mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod
och modell. Därefter återknyts praktik till teori och tillsammans förstärker vi kunskapen
i det kliniska arbetet att leda grupp ytterligare. 

Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje
grupptillfälle.  Arbetet följs sedan upp med två handledningstillfällen.

MÅLGRUPP.
Personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld
i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal. 

DATUM  2020
8-10 okt 2020, kl. 09:00-16:00
Handledning 1:
14 jan 2021, kl. 09:00-12:00
Handledning 2:
Datum meddelas senare.

PLATS
Stockholm

PRIS
23000kr
I priset ingår AKH:s manualbaserade samtalsmetod inkl. modellens praktiska material. Lunch ingår första dagen fika ingår alla dagar. 

ANMÄLAN
Anmäl dig till utbildningsstart
8 oktober 2020 här >>

(Sista anmälningsdag 7 sept 2020)

FRÅGOR?
utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05