METODUTBILDNING.

ATT LEDA SAMTALSGRUPP
för personer som utsatts för
våld i nära relation

Att delta i en samtalsgrupp innebär att vara i ett sammanhang där det under
trygga former erbjuds en möjlighet att sätta ord på känslor och därmed bearbeta
sina upplevelser av våld och hot. I en samtalsgrupp får gruppdeltagarna hjälp att
förstå hur man påverkas av att leva i en våldsrelation och får verktyg för att arbeta
med sig själva och att åstadkomma en förändring av sin livssituation. Det som gör
arbetet i grupp unikt är möjligheten att ta del av och känna igen sig i varandras
erfarenheter. 

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta
arbete  för personer med erfarenhet av våld i nära relation. 

OM UTBILDNINGEN.
Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket
består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom
våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv 
djupdyka i AKH:s metod och modell. 

Därefter följs grundblocket upp av två dagar där syftet är att återknyta praktik
till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska
arbetet att leda grupp. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet
och genomförandet av varje tillfälle.  Arbetet följs sedan upp med ett
handledningstillfälle.

MÅLGRUPP.
Personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld
i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal. 

DATUM 
Block 1: 
20-21 jan 2020, kl. 09:00-16:00
Block 2:
17-18 feb 2020, kl. 09:00-16:00
Handledning:
7 april 2020, kl. 09:00-12:00

PLATS
Skånegatan 65, Stockholm

PRIS
23000kr
I priset ingår AKH:s manualbaserade samtalsmetod inkl. modellens praktiska material. Lunch ingår första dagen fika ingår alla dagar. 

ANMÄLAN
Anmäl dig till utbildningsstart
20 januari 2020 här >>

(Sista anmälningsdag 20 dec 2019)

FRÅGOR?
utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05