METODUTBILDNING

ATT LEDA ENSKILDA SAMTAL
för personer som utsatts för våld i nära relation

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala
i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande
effekt. Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för våld i nära
relation får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva
ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt. 

OM UTBILDNINGEN.
Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Utbildningsblocket består av tre 
sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess 
mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod
och modell. Därefter återknyts praktik till teori och tillsammans förstärker vi kunskapen
i det kliniska arbetet att leda samtal ytterligare. 

Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tema.  
Arbetet följs sedan upp med två handledningstillfällen.

MÅLGRUPP.
Personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld
i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

FRÅGOR?
utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05

DATUM 2020
1 okt-3 okt, kl. 09:00-16:00
Handledning 1:
17 dec, kl. 09:00-12:00
Handledning 2:
Datum meddelas senare.

PLATS
Stockholm


PRIS
28000kr
I priset ingår AKH:s manualbaserade samtalsmetod inkl. modellens praktiska material. Lunch ingår första dagen fika ingår alla dagar.
 

ANMÄLAN
Anmäl dig till utbildningsstart
1 oktober 2020 här  >>

(Sista anmälningsdag 30 augusti 2020)