METODUTBILDNING.

ATT LEDA ENSKILDA SAMTAL
för personer som utsatts för våld i nära relation

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala
i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande
effekt. Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för våld i nära
relation får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva
ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt. 

OM UTBILDNINGEN.
Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av två sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer
och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod och modell. 

Därefter följs grundblocket upp av två dagar där syftet är att återknyta praktik till teori och
där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda grupp. Vi
går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle.
Arbetet följs sedan upp med ett handledningstillfälle.

MÅLGRUPP.
Personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld
i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

FRÅGOR?
utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05

DATUM 2019
Block 1:
2-3 oktober kl. 09:00-16:00
Block 2:
6-7 november, kl. 09:00-16:00
Handledning:
11 december, kl. 09:00-12:00

DATUM 2020
Block 1:
13-14 januari, kl. 09:00-16:00
Block 2:
10-11 februari, kl. 09:00-16:00
Handledning:
9 mars, kl. 09:00-12:00

PLATS
Skånegatan 65, Stockholm


PRIS
28000kr
I priset ingår AKH:s manualbaserade samtalsmetod inkl. modellens praktiska material. Lunch ingår första dagen fika ingår alla dagar.
 

ANMÄLAN

Anmäl dig till utbildningsstart 
2 oktober 2019 här >>

(Sista anmälningsdag 2 sep 2019)

Anmäl dig till utbildningsstart
13 januari 2020 här  >>

(Sista anmälningsdag 13 dec 2019)