METODUTBILDNINGAR I

ALLA KVINNORS HUS MANUALBASERADE SAMTALSMETODER.


På Alla Kvinnors Hus har vi under 40 år arbetat med våld i nära relation och sexuellt våld. 
Med grund i vår långa erfarenhet har vi kunnat synliggöra teman som kan kännas igen
för de allra flesta vi möter. Vi har också sett att det är lyckosamt för de som söker hjälp
och stöd att få en ökad kunskap om sina egna erfarenheter. Mot bakgrund av vår
samlade och beprövade erfarenhet har vi därför utformat våra manualbaserade
samtalsmetoder som vi också utbildar i. 

Metoden finns i tre former:

  • Att leda samtalsgrupp för personer
    som utsatts för våld i nära relation
  • Att leda enskilda samtal för personer 
    som utsatts för våld i nära relation
  • Att leda samtalsgrupp och enskilda samtal
    för personer som utsatts för sexuellt våld

Samtalsmetoderna erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som
centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå
en bearbetande effekt.

Genom att gå någon av våra utbildningar får du som samtalsledare tillgång till den
verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt. 


Utbildnignarna vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta
för våld i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.


VI KOMMER TILL ER!

Önskar ni att vi kommer till er stad med vår metodutbildning?
Kontakta oss så tar vi tillsammans fram ett upplägg som passar för er. 

UTBILDNINGAR.

ATT LEDA SAMTALSGRUPP
för personer som utsatts för våld i nära relation. Läs mer >>

ATT LEDA ENSKILDA SAMTAL
för personer som utsatts för våld i nära relation. Läs mer >>

ATT LEDA SAMTAL OM SEXUELLT VÅLD
Enskilda samtal och samtalsgrupp
Läs mer >>

FRÅGOR?

utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05