zonta club of stockholm.

södra stockholm

Zonta International arbetat för att främja kvinnors ställning över hela världen genom ett internationellt kamratskap och kvinnor som delar ett gemensamt engagemang för att främja och skydda kvinnors rättigheter.
Zonta International har flera klubbar runt om i landet.


Zonta Club of Stockholm Södra-Stockholm har under många år lämnat bidrag till Alla Kvinnors Hus som samlats in vid den årliga julmarknaden på Galleri Hera på Hornsgatspuckeln. Därtill har Zonta samlat in bidrag till Alla Kvinnors Hus genom loppis- och vykortsförsäljning.

Besök Zontas hemsida.