bli samarbetspartner.

Alla Kvinnors Hus har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra organisationer och företag. Samarbetena leder ofta till viktiga erfarenhetsutbyten och kunskapsutveckling för bägge parter. Organisationer och företag tar med sig nya insikter som de kan använda i sitt eget dagliga arbete. Vi utvecklar också specifika CSR-projekt för de företag och organisationer som vill ha en tydlig integrering av stödet i sin egen verksamhet.

bli samarbetspartner och bidra på en regelbunden
basis till Alla kvinnors hus verksamhet
- tillsammans kan vi göra ännu större skillnad!

Som samarbetspartner kan du bidra genom:

  • Ekonomiskt bidrag, gåvor, tjänster
  • Stöd till särskilda projekt 
  • Bli stödmedlemmar
     
Plusgiro: 90 04 56-5
Bankgiro: 900-4565 

Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
via vårt 90-konto. Läs mer om 90-konton
här.

kontakt.