ekonomiskt bidrag.

Som ideell organisation är vi beroende av
ekonomiskt stöd. Det hjälper oss att förbättra
villkoren för våldsutsatta.


Skänk en gåva för att hedra, minnas eller fira någon som betytt eller betyder mycket för dig. Du får ett fint kort på posten där du själv väljer vad som ska stå och vilken summa du har skänkt. Tänk på att göra din beställning i god tid så att du hinner få kortet med posten.

Stort och varmt tack för din gåva!

 

gåvobevis.

Om du önskar ett gåvobevis är du välkommen att kontakta oss på: katja@allakvinnorshus.org .
Ange i mailet vem gåvobeviset ska skickas till samt om du önskar få det per post eller digitalt. 

swish.

Swisha valfritt belopp till 123 900 45 65 

90-konto.

Plusgiro: 90 04 56-5
Bankgiro: 900-4565

100 kr
250 kr
500 kr