SKÄNK ETT
EKONOMISKT BIDRAG.

Som ideell organisation är vi beroende av ekonomiskt stöd. Det hjälper oss att förbättra
villkoren för våldsutsatta. Vi tar tacksamt emot alla bidrag, stora som små.

Skänk en gåva för att hedra, minnas eller fira någon som betyder eller har betytt mycket
för dig. Vi skickar dig gärna ett fint gåvobevis.
 
Alla Kvinnors Hus har 90-konto, vilket innebär att verksamheten kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll. Det är en kvalitetsstämpel och garanti för att pengar som
kommer in används så effektivt som möjligt och återinversteras i verksamheten. 


Stort och varmt tack för din gåva!

SWISH.

Swisha valfritt belopp till
123 900 45 65 

FACEBOOK.

På Facebook kan du välja att starta en insamling till Alla Kvinnors Hus.

PG OCH BG.

Plusgiro: 90 04 56-5
Bankgiro: 900-4565

WEBBUTIK.

100 kr
250 kr
500 kr

GÅVOBEVIS.
Om du önskar ett
gåvobevis är du
välkommen att  
kontakta oss på:
 katja@allakvinnorshus.org 

Ange i mailet vem gåvobeviset ska skickas
till samt om du önskar få det per post eller digitalt.