vi söker volontärer.

Vi söker volontärer med utbildningsstart till hösten, både till kvinnojouren 
och vår juridiska telefonjour med placering i Stockholm.

Våra volontärer utgör en viktig del av Alla Kvinnors Hus verksamhet och bidrar till att våra jourer kan hålla öppet under helger och kvällstid. Som volontär hos oss deltar du i vår kärnverksamhet genom att lyssna till och stödja våldsutsatta kvinnor per telefon. Vi har även behov av volontärer som under dagtid kan ta emot telefonsamtal, finnas till hands för våra boendekvinnor och deras barn samt utföra andra praktiska göromål som förekommer på en kvinnojour.

Som volontär hos oss får du:

 • Möjlighet att göra en meningsfull insats
 • Utbildning inför uppdraget som volontär
 • Kontinuerlig fortbildning
 • Handledning vid behov av erfaren personal

VOLONTÄRER TILL KVINNORJOUREN.
Du som är engagerad och har en vilja att stötta oss i kvinnojouren. Du arbetar minst två tillfällen per månad. Antingen kvällstid på vardagar, kl. 18.00-20.00 eller dagtid kl. 11.00-15.00 på lördagar och söndagar.

Innan du börjar ditt uppdrag som volontär genomgår du en kortare utbildning på Alla Kvinnors Hus. 

VOLONTÄRER TILL JURISTJOUREN.
Du som har engagemang och vilja att hjälpa och stötta
i frågor som rör våld i nära relation och familjerätt.
Du sitter i vår telefonjour minst två kvällar per månad,
kl. 18.00-21.00 på måndagar och onsdagar.

Innan du börjar besvara samtal genomgår du en kortare utbildning på Alla Kvinnors Hus.

VILLKOR.

 • Obligatorisk närvaro vid utbildning om 5-6 tillfällen samt vid minst tre praktiktillfällen i kvinnojouren
 • Engagerar dig under minst ett år, om minst två arbetstillfällen per månad
 • Deltar på informationsmöten 2-3 gånger per termin
 • Deltar i vidareutbildning
 • För att arbeta som volontär hos oss krävs att du är/blir medlem i Alla Kvinnors Hus.
  Läs mer om medlemskapet >>

UTBILDNING.
Volontärutbildningen ger grundläggande kunskap om vår organisation och våld i nära relation. Främst mot kvinnor och barn, sexuellt våld, lagstiftning med mera.

Utbildningsdatum hösten 2018.
Lördag 22 september, kl. 10.00-15.00
Tisdag 25 september, kl. 18.00-20.00
Tisdag 2 oktober (medlemsmöte)
Tisdag 9 oktober, kl. 18.00-20.00
Tisdag 16 oktober, kl. 18.00-20.00
Lördag 20 oktober, kl. 10.00-15.00

ANSÖKAN.
Välkommen med din ansökan
senast den 20 augusti 2018
(Urval sker löpande)

Skicka CV och en kort
presentation av dig själv till: 

lisbeth@allakvinnorshus.org

VID FRÅGOR KONTAKTA:
Lisbeth, 08-684 08 223
lisbeth@allakvinnorshus.org