att arbeta
som volontär.

Som volontär på Alla Kvinnors Hus deltar du i vår kärnverksamhet. Du kan antingen jobba i en av våra jourer genom att ge stöd via telefon eller ge stöd direkt via samtal med de utsatta kvinnorna och deras barn, så kallade stödsamtal. 
Volontärerna utgör en viktig del av Alla Kvinnors Hus verksamhet och bidrar till att jourerna kan vara öppna även på kvällstid, då många arbetande kvinnor ringer.

Volontärerna på Alla Kvinnors Hus är mellan 20 och 70 år gamla och representerar en mängd olika yrkeskategorier. Många volontärer uttrycker att det är roligt att kunna hjälpa andra och att volontärarbetet skapar en gemenskap samt ger möjlighet att lära känna många spännande människor. Det finns en mängd arbetsområden att engagera sig i efter utförd volontärutbildning.

Volontärer jobbar framför allt i en av våra jourer eller med stödsamtal. Att jobba i jourerna innebär att ge stöd via telefon. Att ge stödsamtal innebär att du träffar personer för att genom samtal hjälpa dem. För att få ge stödsamtal krävs en vidareutbildning hos Alla Kvinnors Hus. Som volontär kan man dessutom jobba med kunskapsspridning i skolor, leda barnaktiviteter eller arbeta med mer husliga sysslor så som att ta hand om lokalerna.

Volontärgrupper
Kvinnojouren (telefon)
Juristjouren (telefon)
Stödsamtalsgruppen (stödsamtal enskilt eller i grupp)
Husgruppen, dagvolontär (rå om lokaler, tvätt, snickeri mm)

volontärutbildning.

Alla volontärer på Alla Kvinnors hus genomgår en volontärutbildning som ger grundläggande kunskap
om vår organisation, mäns våld mot kvinnor och barn, sexuellt våld, hedersproblematik, lagstiftning,
barn som bevittnat våld, våldtäkt  och praktisk jourkunskap.

 

Utbildningsledarna är både erfaren personal från Alla Kvinnors Hus, psykoterapeuter och
myndighetsanställda. Varje utbildningstillfälle pågår i två till tre timmar vid sju till åtta tillfällen.


KOMMANDE UTBILDNING.
Nästa utbildning startar lördagen den 19 oktober 2019. Läs mer här>>