ditt stöd betyder mycket.

Vi är som ideell organisation helt beroende av frivilliga krafter och ekonomiskt stöd. Tack vare det stöd vi får från er företag, privatpersoner och volontärer, har vi möjlighet att hjälpa många våldsutsatta, företrädelsevis kvinnor och barn, varje år. Något vi är väldigt tacksamma över.

Vi ser till att de som utsätts för eller bevittnar systematiskt våld i hemmet får en trygg frizon i våra skyddade boenden. De får inte bara tak över huvudet utan en meningsfull vardag med olika aktiviteter.

I förskolan får barnen rutiner, kompisar och trygghet, medan föräldern får tid för sig själv och bättre kan tillgodogöra sig samtalstöd. Samtalsstödet är a och o för att kunna ändra beteendemönster, hitta tillbaka till sig själv och kunna gå vidare i livet.

​Vi har en bred jourverksamhet med olika kompetenser. Samtalsstöd ges till  vuxna och barn i vårt skyddade boende samt till vuxna och barn som inte bor hos oss men som också utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

stötta oss genom att:

tack!
ett stort och varmt tack till alla er som på något sätt bidrar till och stöttar vår verksamhet!