SKYDDAT BOENDE.

Alla Kvinnors Hus erbjuder tillfälligt skyddat boende för personer som utsatts för
våld i nära relation. Vi tar emot kvinnor, män, deras barn och medföljande djur.  

Vi tar främst emot placeringar via socialtjänsten. 

PLACERING OCH ÖVRIGA FRÅGOR.

Tel: 08-644 09 25

VIKTIG INFORMATION!
Vi tar emot placeringar på vårt skyddade boende precis som vanligt.
På boendet har vi rutiner som följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

OM VÅRT BOENDE.
Vi har plats för 20 vuxna och deras medföljande
barn i vårt skyddade boende, som består av 9 rum
och 11 lägenheter, samtliga med självhushålll.
7 av lägenheterna är externa utslussningslägenheter.

SKYDDAT BOENDE FÖR MÄN.
I vårt skyddade boende tar vi även emot män som
blivit utsatta för våld i en nära relation. 

HUSDJUR.
I vårt boende finns plats för medföljande husdjur. 

KONTAKTPERSON OCH STÖDSAMTAL.
Alla som kommer till oss tilldelas en kontaktperson från
Alla Kvinnors Hus som ger stöd under hela vistelsen. Vi
ger praktiskt hjälp med exempelvis ansökningar, kontakt
med myndigheter etc. 

Både barn och vuxna får samtalsstöd under tiden hos
oss. I samtal med vuxna utgår vi från vår egenutvecklade
samtalsmetod för våld i nära relation och i samtal med
barn tillämpar vi trappan-modellen. 

DAGVERKSAMHET.
Dagverksamheten fungerar som en naturlig och kreativ
mötesplats där de boende får en meningsfull vardag och
en tillhörighet i gruppen. Vi erbjuder olika aktiviteter
såsom målning, syverkstad, arbete med keramik m.m. 

BARNOMSORG OCH SKOLA.
Alla barn som kommer till oss får en egen kontakt-person
och samtalsstöd, precis som de vuxna. Vi har förskola med
anställda pedagoger för de yngsta barnen och barn i
skolålder får skolundervisning på plats i det skyddade boendet. 

UTSLUSSNINGSLÄGENHETER.
Våra utslussningslägenheter är helt fristående från det
skyddade boendet vilket gör att familjen får prova på en
mer "normal" boendemiljö men där de fortfarande har
tillgång till stöd från en kontaktperson. Kontaktpersonen
arbetar främst med att stötta föräldern i sitt sökande efter
boende, barnomsorg, arbete, SFI, praktik och stuier. 

ÖVRIGT.
Vi tar inte emot personer med ett aktivt missbruk.