vårt SKYDDADE BOENDE.

Alla Kvinnors Hus erbjuder tillfälligt skyddat boende för personer som utsatts för våld i nära relation. Vi tar emot kvinnor, män, deras barn och medföljande djur.  

Vi tar främst emot placeringar via socialtjänsten. 

KONTAKT.

Tel: 08-644 09 25


För placering och övriga frågor
 

VÅRT BOENDE.
Vi har plats för 20 vuxna och deras medföljande
barn i vårt skyddade boende, som består av 9 rum
och 11 lägenheter, samtliga med självhushålll. 7 av lägenheterna är externa utslussningslägenheter.

SKYDDAT BOENDE FÖR MÄN.
I vårt skyddade boende tar vi även emot män som
blivit utsatta för våld i en nära relation. 

HUSDJUR.
I vårt boende finns plats för medföljande husdjur. 

KONTAKTPERSON OCH STÖDSAMTAL.
Alla som kommer till oss tilldelas en kontaktperson från Alla Kvinnors Hus som ger stöd under hela vistelsen.
Vi ger praktiskt hjälp med exempelvis ansökningar, kontakt med myndigheter etc. 

Både barn och vuxna får samtalsstöd under tiden
hos oss. I samtal med vuxna utgår vi från vår egenutvecklade samtalsmetod för våld i nära relation och i samtal med barn tillämpar vi trappan-modellen. 

DAGVERKSAMHET.
Dagverksamheten fungerar som en naturlig och
kreativ mötesplats där de boende får en meningsfull vardag och en tillhörighet i gruppen. Vi erbjuder olika aktiviteter såsom målning, syverkstad, arbete med keramik m.m. 

BARNOMSORG OCH SKOLA.
Alla barn som kommer till oss får en egen kontakt-person och samtalsstöd, precis som de vuxna. Vi har förskola med anställda pedagoger för de yngsta barnen och för barn i skolålder har vi ett lärarteam som ger skolundervisning på plats i det skyddade boendet. 

ÖVRIGT.
Vi tar inte emot personer med ett aktivt missbruk.