Volontärverksamheten.

Volontärverksamheten utgör en betydande del av Alla Kvinnors Hus verksamhet.
De håller stödsamtal för enskilda individer eller i grupp och svarar i våra jourtelefoner.

Volontärerna rekryteras efter erfarenhet och behov. Flertalet av dem som ingår i volontärverksamheten
har en bakgrund som bland annat jurister, socionomer och psykologer.

Alla våra volontärer genomgår en grundutbildning innan de börjar arbeta aktivt som volontärer och vidareutbildas efter behov. De arbetar på ideell basis och förbinder sig till två års arbete med minst två pass i månaden.
På så sätt får vi en kontinuitet i verksamheten och volontärer som ständigt utvecklas i sina roller.


Läs mer om volontäruppdraget och rekrytering/utbildning av volontärer >>