styrelsen 2017.

Styrelsen utses av medlemmarna på årsmötet och beslutar om
verksamhetens mål och inriktning. Styrelsen sammanträder på

kallelse av ordföranden, minst fyra gånger per år.
 


 
Ordförande
Veronica Palm


 
Vice Ordförande
Britt Rozenthal


 
Kassör
Katrin Nyström


 
Ledamot
Camilla Graf Morin


 
Ledamot
 


 
Ledamot
Cecilia Broström Waller


 
Ledamot
Anne Edland


 
Ledamot
Christina Berg


 
Auktoriserad revisor
Marie Nordlander


 
Förtroendevald revisor
Marika Nordström


 
Förtroendevald revisorsersättare
Ulla-Britt Ekeblom