styrelsen 2019.

Styrelsen utses av medlemmarna på årsmötet och beslutar om
verksamhetens mål och inriktning. Styrelsen sammanträder på

kallelse av ordföranden, minst fyra gånger per år.
 


 
Ordförande
Veronica Palm


 
Vice Ordförande
Britt Rozenthal


 
Kassör
Katrin Nyström


 
Ledamot
Camilla Graf Morin


 
Ledamot
Meg Tiveus


 
Ledamot
Cecilia Broström Waller


 
Ledamot
Anne Edland


 
Ledamot
Christina Mansfeldt


 
Auktoriserad revisor
Marie Nordlander


 
Förtroendevald revisor
Eva Korsgren