ALLA KVINNORS HUS SÖKER VIKARIE
TILL SKAPANDE VERKSAMHET I VÅRT
SKYDDADE BOENDE.

Alla Kvinnors Hus är en ideell förening med 500 medlemmar, 05 aktiva volontärer och 18 anställda. Föreningen
verkar för ett samhälle där ingen ska behöva utsättas för våld, hot eller sexuella övergrepp i nära relationer.
Vi på Alla Kvinnors Hus söker nu en medarbetare till vett vikariat.

VERKSAMHETEN BESTÅR AV FÖLJANDE DELAR:

 • Tillhandahålla skyddat boende för våldsutsatta vuxna, företrädesvis kvinnor 
  och deras barn. Vi har idag plats för 20 vuxna plus deras barn.
 • Mottagning för stöd och rådgivning till våldsutsatta i nära relation, till dem 
  som utsatt andra för våld i nära relation samt till sexuellt våldsutsatta.
 • Utbildningar och studiebesök.
 • Den ideella delen med medlemmar, volontärer, att sprida information och 
  påverka samhället för att undvika att fler utsätts för våld i nära relationer.

OM TJÄNSTEN.
I denna tjänst kommer du att arbeta i vår verkstad med vuxna och barn i vårt skyddade boende. Syftet med verksamheten är att erbjuda de som kommer till oss en meningsfull vardag.  Med vuxna arbetar du i verkstaden med olika former av skapande, såsom att måla, sy m.m.

För skolbarnen har vi fritidsliknande
verksamhet med kreativa sysselsättningar.
I barnverksamheten arbetar du under förskoleliknande former tillsammans med
annan personal. 

VI SÖKER DIG SOM:
 • Är lyhörd och tycker om att
  arbeta med människor
 • Är jordnära och praktiskt lagd
 • Har lätt att samarbeta och
  knyta nya kontakter
 • Är självgående och initiativrik
Din bakgrund kan vara hantverkspedagog, förskollärare eller annan lärare, barnskötare, 
arbetsterapeut eller annan likvärdig utbildning och/eller erfarenhet. 

ANSTÄLLNIING
Vi söker en medarbetar för ett vikariat på heltid om minst sex månader med möjlighet till
förlängning. Tillträde enligt överenskommelse, snarast möjligt. 

ANSÖKAN
Skicka din ansökan inkl. CV, personligt brev
och gärna ett fotopå dig själv till: rekrytering@allakvinnorshus.org.

Välkommen med din ansökan
senast den 29 mars 2019.

FRÅGOR
Vid frågor kontakta: rekrytering@allakvinnorshus.org 

LADDA NER ANNONSEN SOM PDF.