ALLA KVINNORS HUS SÖKER VIKARIE
TILL SAMTALSMOTTAGNINGEN.

Alla Kvinnors Hus är en ideell förening med 500 medlemmar, 05 aktiva volontärer och 18 anställda. Föreningen
verkar för ett samhälle där ingen ska behöva utsättas för våld, hot eller sexuella övergrepp i nära relationer.
Vi på Alla Kvinnors Hus söker nu en medarbetare till vett vikariat.

VERKSAMHETEN BESTÅR AV FÖLJANDE DELAR:

 • Tillhandahålla skyddat boende för våldsutsatta vuxna, företrädesvis kvinnor 
  och deras barn. Vi har idag plats för 20 vuxna plus deras barn.
 • Mottagning för stöd och rådgivning till våldsutsatta i nära relation, till dem 
  som utsatt andra för våld i nära relation samt till sexuellt våldsutsatta.
 • Utbildningar och studiebesök.
 • Den ideella delen med medlemmar, volontärer, att sprida information och 
  påverka samhället för att undvika att fler utsätts för våld i nära relationer.

OM TJÄNSTEN.
I denna tjänst kommer du att arbeta i vår öppna mottagning med att ge samtal för
våldsutsatta kvinnor, barn och män. Du kommer att hålla samtal både enskilt och i grupp. 

VI SÖKER DIG SOM:
 • Är utbildad socionom eller har annan adekvat utbildning, kompetens eller arbetslivserfarenhet
 • Har erfarenhet av att hålla i stödsamtal med kvinnor och barn
 • Har kunskap om våld i nära relation 
  Har lätt för att samarbeta och knyta nya kontakter både internt och externt
DET ÄR MERITERANDE OM DU:
 • Har utbildning i ”Trappan-samtal” eller annan samtalsmetodik för barn
 • Har utbildning i motiverande samtal (MI)
 • Har kunskap om sexuellt våld

ANSTÄLLNIING
Vi söker en medarbetare för ett vikariat på heltid t.o.m. 31 december 2019 med möjlighet till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse, snarast möjligt. 

ANSÖKAN
Skicka din ansökan inkl. CV, personligt brev och gärna ett foto på dig själv till: rekrytering@allakvinnorshus.org.
Välkommen med din ansökan senast den 9 april 2019.

FRÅGOR
Vid frågor kontakta: rekrytering@allakvinnorshus.org 

LADDA NER ANNONSEN SOM PDF.