ekonomi.

Alla Kvinnors Hus är en ideell förening utan vinstintresse.
Vi ansöker varje år om verksamhetsbidrag från Stockholms stads socialförvaltning. De styrande politikerna i Organisations- och föreningsutskottet fattar beslut om vårt verksamhetsbidrag.

Varje år ansöker vi om bidrag från Landstinget och de senaste åren
har vi fått särskilda utvecklingsmedel som fördelats via Länsstyrelsen.

Utöver ovanstående bidrag kommer våra intäkter från:

  • Intäkter för boendeplatser i det skyddade boendet. 
  • Intäkter från föreläsningar
  • Årliga medlemsavgifter
  • Ekonomiska bidrag från privatpersoner, föreningar,
    stiftelser och företag