ALLA KVINNORS HUS STYRELSE.

Styrelsen utses av medlemmarna på årsmötet och beslutar om verksamhetens mål och
inriktning. Styrelsen sammanträder på 
kallelse av ordföranden, minst fyra gånger per år.

STYRELSEN 2019.

Ordförande
Veronica Palm
 
Vice ordförande
Britt Rozenthal
 
 Kassör
Katrin Nyström
 
 Ledamot
Cecilia Broström Waller
 
 Ledamot
Camilla Graf Morin
 
 Ledamot
Anne Edland
 
Ledamot
Meg Tiveus
 
 Ledamot
Christina Mansfeldt
 
Auktoriserad revisor
Marie Nordlander
Förtroendevald revisor
Eva Korsgren

LÄS MER OM: