VI SÖKER VOLONTÄRER.

Vi söker volontärer med utbildningsstart till våren 2020, placering i Stockholm. 
Vi söker främst volontärer till vår juridiska telefonjour men även till kvinnojouren.

Våra volontärer utgör en viktig del av Alla Kvinnors Hus verksamhet och bidrar till att
våra jourer kan hålla öppet under helger och kvällstid. Som volontär hos oss deltar
du i vår kärnverksamhet genom att lyssna till och stödja våldsutsatta  per telefon
och finnas på plats i vårt skyddade boende. 

Som volontär hos oss får du:

 • Möjlighet att göra en meningsfull insats
 • Utbildning inför uppdraget som volontär
 • Kontinuerlig fortbildning
 • Handledning vid behov av erfaren personal

VOLONTÄRER TILL KVINNOJOUREN.

Du som är engagerad och har en vilja att stötta oss i kvinnojouren. Du sitter i vår telefonjour minst två tillfällen per månad. Antingen kvällstid på vardagar, kl. 18.00-20.00 eller dagtid kl. 11.00-15.00 på lördagar och söndagar.

Innan du börjar ditt uppdrag som volontär genomgår du en kortare utbildning på Alla Kvinnors Hus. 

VOLONTÄRER TILL JURISTJOUREN.

Du som har engagemang och vilja att hjälpa och stötta i frågor som rör våld i nära relation och familjerätt. Du sitter i vår telefonjour minst två kvällar per månad, kl. 18.00-20.00 på måndagar och onsdagar.

Innan du börjar besvara samtal genomgår du en kortare utbildning på Alla Kvinnors Hus.

VILLKOR.

 • Obligatorisk närvaro vid utbildning om 6 tillfällen. Utbildningen hålls kvällstid på vardagar. 
 • Att du engagerar dig under minst två år, om minst två arbetstillfällen (totalt 6 timmar) per månad .
 • Deltar på informationsmöten 2 gånger per termin.
 • Deltar i vidareutbildning.
 • För att arbeta som volontär hos oss krävs att du är/blir medlem i Alla Kvinnors Hus.
  Läs mer om medlemskapet >>

UTBILDNING.

Volontärutbildningen ger grundläggande kunskap om vår organisation och våld i nära relation. Främst mot kvinnor och barn, sexuellt våld, lagstiftning med mera.

Utbildningsstart våren 2020.
Onsdagen den 22 april är preliminärt startdatum
för vårens volontärutbildning. 

ANSÖKAN.
Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2020

Skicka CV och en kort presentation av dig själv till: 
anneli@allakvinnorshus.org

VID FRÅGOR KONTAKTA:
anneli@allakvinnorshus.org