EKONOMI.

Alla Kvinnors Hus är en ideell förening utan vinstintresse.

Vi ansöker varje år om verksamhetsbidrag från Stockholms stads
socialförvaltning. De styrande politikerna i Organisations- och
föreningsutskottet fattar beslut om  vårt verksamhetsbidrag.

Varje år ansöker vi om bidrag från Landstinget och de senaste åren
har vi fått särskilda utvecklingsmedel som fördelats via Länsstyrelsen.

Utöver ovanstående bidrag kommer våra intäkter från:

  • Intäkter för boendeplatser i det skyddade boendet. 
  • Intäkter från föreläsningar
  • Årliga medlemsavgifter
  • Ekonomiska bidrag från privatpersoner,
    föreningar, stiftelser och företag

LÄS MER OM:

Vi är en ideell organisation 
som är beroende av eknomiskt 
stöd och frivilliga krafter.

Tack vare det stöd vi får har
vi möjlighet att hjälpa vuxna och barn som utsatts för våld och övergrepp i nära relation.