OM ALLA KVINNORS HUS.

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång
erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation.
 
Vi ger samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende till kvinnor, män
och barn. Vi tar även emot medföljande husdjur. Dessutom verkar vi för ökad
kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter,
politiker, media med flera.
 
Idag har vi cirka 550 medlemmar vilket gör oss till den största ideella kvinnojouren
i landet. Verksamheten bedrivs i första hand av anställd personal. För att säkerställa
god kvalitet så genomgår samtliga volontärer en obligatorisk utbildning samt
kontinuerlig vidareutbildning.

LÄS MER OM:

SNABBFAKTA.

  • Bildades 1978
  • 550 medlemmar
  • ca 40 aktiva volontärer
  • 21 anställda
  • 20 boendeplatser
  • 94 vuxna och 109 barn
    togs
     emot i  vårt skyddade boende under 2018.