om oss.

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och deras barn.
 

Vi ger samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende. Dessutom verkar vi för ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker, media med flera.
 

Idag har vi cirka 550 medlemmar vilket gör oss till den största ideella kvinnojouren i landet. Verksamheten bedrivs i första hand av anställd personal. För att säkerställa god kvalitet så genomgår samtliga volontärer
en obligatorisk utbildning samt kontinuerlig vidareutbildning.

Vi får fler och fler förfrågningar om män i behov av skydd, som även de blivit utsatta för våld i nära relation. Vi kan ta emot män i våra externa bostäder. Utöver det erbjuder vi även stöd till de förövare som vill ändra sitt destruktiva beteende.

snabbfakta

  • Bildades 1978
  • 550 medlemmar
  • ca 40 aktiva volontärer
  • 21 anställda
  • 20 boendeplatser
  • 94 vuxna och 109 barn togs emot i  vårt skyddade boende
    under 2018.

skyddat boende.

Vi tar emot våldsutsatta kvinnor och deras barn i vårt skyddade boende som för närvarande beståd av rum med självhushåll och externa lägenheter. I våra externa bostäder tar vi även emot män som blivit utsatta för partnervåld. Vi har en stor och rymlig hiss samt vissa rum som är anpassade för husdjur.

dagverksamhet.

Vi har en dagverksamhet där vi erbjuder vi kvinnorna och barnen olika aktiviteter som att måla, arbeta med lera, laga mat, baka, vara med på gymnastik och annat.

ett helhetstänk.

För att hjälpa de som kommer till Alla Kvinnors Hus tillbaka till ett bra liv så tillämpar vi ett helhetstänk där vi arbetar mycket med ADL-träning, d.v.s Aktiviteter i Dagliga Livet, då vi märker att många kvinnor som bor hos oss har behov av det.

praktisk hjälp och information

Vi ger praktiskt stöd och hjälper till med att kontakta myndigheter, bostadsbolag o s v. Utöver det informerar och upplyser vi om lagar och regler och annat som är bra att känna till.

samtalsstöd.

Vi erbjuder samtalsstöd till både kvinnor och barn i skyddade boendet. Vi pratar utifrån den enskildes särskilda behov och använder oss även av teman där man får bearbeta det man gått igenom.

skola och förskole-liknande verksamhet.

För barnen i skolålder har vi undervisning på plats i skyddade boendet. För de yngre barnen har vi en förskoleliknande verksamhet med anställda pedagoger.