METODutbildning.

ATT LEDA SAMTALSGRUPP
för personer som utsatts för våld
i nära relation

Att delta i en samtalsgrupp innebär att vara i ett sammanhang där det under trygga former erbjuds en möjlighet att sätta ord på känslor och därmed bearbeta sina upplevelser av våld och hot. I en samtalsgrupp får gruppdeltagarna hjälp att förstå hur man påverkas av att leva i en våldsrelation och får verktyg för att arbeta med sig själva och att åstadkomma en förändring av sin livssituation. Det som gör arbetet i grupp unikt är möjligheten att ta del av och känna igen sig i varandras erfarenheter. 

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta arbete  för personer med erfarenhet av våld i nära relation. 

OM UTBILDNINGEN.

Utbildningen är fördelad över totalt sex dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod och modell. 

Därefter följs grundblocket upp av två dagar där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda grupp. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle. Efter 8-10 veckor följs arbetet upp med ett handledningstillfälle i mindre grupper.

MÅLGRUPP
Personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld
i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal. 

DATUM
Kommande datum
meddelas inom kort.


PLATS
Skånegatan 65, Stockholm

PRIS
28000kr
I priset ingår AKH:s manualbaserade samtalsmetod inkl. modellens praktiska material. Lunch ingår första dagen fika ingår alla dagar. 

FRÅGOR?
utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05