METODutbildning.

ATT LEDA ENSKILDA SAMTAL för personer som utsatts för våld
i nära relation

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman
vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt. Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för våld i nära relation får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt. 

OM UTBILDNINGEN.

Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar
där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess
mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv
djupdyka i AKH:s metod och modell. 

Därefter följs grundblocket upp av två dagar där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det klinkiska arbetet att leda grupp. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle. Efter 8-10 veckor följs arbetet upp med ett handledningstillfälle i mindre grupper.

MÅLGRUPP
Personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld
i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal. 

DATUM
Block 1: 19 - 20 februari 2019
Block 2: 12 - 13 mars 2019
Handledning: 7 maj 2019

TID
Alla dagar kl. 09:00-16:00

PLATS
Skånegatan 65, Stockholm

PRIS
23000kr
I priset ingår AKH:s manualbaserade samtalsmetod inkl. modellens praktiska material. Lunch ingår första dagen fika ingår alla dagar. 

ANMÄLAN
Anmäl dig här >>

FRÅGOR?
utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05