METODutbildningAR
i Alla Kvinnors Hus manualbaserade samtalsmetodER.

På Alla Kvinnors Hus har vi under 40 år arbetat med våld i nära relation. Med grund i vår långa erfarenhet har vi kunnat synliggöra teman som
kan kännas igen för de allra flesta vi möter. Vi har också sett att det är lyckosamt för de som söker hjälp och stöd att få en ökad kunskap om
sina egna erfarenheter. Mot bakgrund av vår samlade och beprövade erfarenhet har vi därför utformat våra manualbaserade samtalsmetoder som vi också utbildar i. 

Metoden finns i tre former – en i att leda samtalsgrupp och en i att leda enskilda samtal för personer som utsatts för våld i nära relation samt att leda samtalsgrupp och enskilda samtal för personer som utsatts för sexuellt våld. Samtalsmetoderna erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt.

Genom att gå någon av våra utbildningar får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för
att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt. 


Utbildnignarna vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

UTBILDNINGAR.

ATT LEDA SAMTALSGRUPP
för personer som utsatts för våld i nära relation. Läs mer >>

ATT LEDA ENSKILDA SAMTAL
för personer som utsatts för våld i nära relation. Läs mer >>

Frågor.

utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05