kontakta oss

jourtelefon: 08-644 09 20

Postadress
Box 4023, 102 61 Stockholm

 

Telefon Alla Kvinnors Hus expedition
08-644 09 25

Fax
08-644 32 19


E-post för allmänna frågor, medlemskap och donationer: info@allakvinnorshus.org


Bankgiro:  900-4565
Plusgiro: 90 04 56-5


Organisationsnummer:  802016-5463

presskontakt

Ann Isaksson, verksamhetschef
Telefon: 08-644 0923

ann@allakvinnorshus.org