STÖD OSS SOM FÖRETAG.

Som ideell organisation är vi beroende av ekonomiskt stöd och frivilliga krafter.
Tack vare det stöd vi får från företag, privatpersoner och volontärer, har vi möjlighet  
att hjälpa många våldsutsatta, företrädelsevis kvinnor och barn, varje år. 

Som företag kan du stödja Alla Kvinnors Hus arbete på flera olika sätt. Vi tar tacksamt
emot ekonomiska bidrag, stora som små. Även presentkort på kläder och mat som vi
kan dela ut till de vuxna och barn som bor hos oss är varmt välkommet.

Om ditt företag vill donera saker, såsom schampo, duschtvål, diskmedel,
tvättmedel, vitvaror eller liknande tar vi tacksamt emot detta i mån av plats. 
Kontakta  info@allakvinnorshus.org  om ditt företag vill skänka något eller
har frågor om vad vi är i behov av just nu. 
 
Som tack för ert stöd skickar vi gärna ett fint gåvobevis som ni kan sätta upp på kontoret!

HUR ANVÄNDS PENGARNA?
Vi ser till att de som utsätts för eller bevittnar systematiskt våld i hemmet får en trygg 
frizon i vårt skyddade boende. De får inte bara tak över huvudet utan en meningsfull 
vardag med olika aktiviteter. I förskolan får barnen rutiner, kompisar och trygghet, 
samtidigt som föräldern får tid för sig själv och bättre kan tillgodogöra sig samtalsstöd.

Samtalsstödet är a och o för att kunna ändra beteendemönster, hitta tillbaka till sig själv
och kunna gå vidare i livet. Samtalsstöd ges till  både vuxna och barn i vårt skyddade boende. 

På vår externa samtalsmottagning erbjuder vi samtalsstöd till vuxna och barn som inte
bor i vårt skyddade boende men som också utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. 
På samtalsmottagningen erbjuder vi även anhörigstöd. 

MEDLEM SOM FÖRETAG.
Vill ni som företag årligen
stödja Alla Kvinnors Hus kan
ni bli företagsmedlemmar.
Läs mer om våra
medlemskap här  >>

SAMARBETSPARTNER.
Om ni har någon idé om
hur ert företag kan samarbeta 
med Alla Kvinnors Hus i arbetet mot våld i nära relation är du självklart välkommen att kontakta oss!
Läs mer  om våra samarbeten>>