MEDLEM SOM FÖRETAG.

Företagsmedlemskapet är ett sätt att visa
era medarbetare och kunder att ni är delaktiga
i arbetet mot våld i nära relation. 

Olika sätt att stödja Alla Kvinnors Hus
arbete mot våld i nära relationer:

KONTAKT.
Är du intresserad av våra företagsmedlemskap? 
Kontakta stephan@allakvinnorshus.org

STÖDFÖRETAG.
10.000 :- - 49.999 :-/år

Ert företag/ organisation presenteras med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org, ni får
också ett tackdiplom och en banner till er hemsida som berättar att ni stödjer Alla Kvinnors Hus. Samt
en e-postsignatur och material till sociala medier och digital informationsfolder om Alla Kvinnors Hus.
Ni får även ett omnämnande i Alla Kvinnors Hus årliga verksamhetsberättelse.

VÄNFÖRETAG.
Minst 50.000:-/år inkluderar Seminarier.


Chefsseminarium
Innehåller bl. a: Hur jag som chef upptäcker att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation.
Hur jag som chef ska agera när jag tror att någon av mina medarbetare kan vara utsatt för fysiskt
eller psykiskt våld. Tid: 1,5 tim.

Seminarium med alla medarbetare om våld i nära relation
Innehåll bl. a: Attityder gentemot våld i relation. Signaler att vara uppmärksam på. 
Hur vi kan stötta våldsutsatta. Hur görs en anmälan. Tid: 1,5 tim.
 

Övrigt

 • Dessutom presenteras ert företag/ organisation med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org, ni får också ett tackdiplom och en banner till er hemsida som berättar
  att ni stödjer Alla Kvinnors Hus. Samt en e-postsignatur och material till sociala medier och
  digital informationsfolder om Alla Kvinnors Hus. Ni får även ett omnämnande i Alla Kvinnors
  Hus årliga verksamhetsberättelse.

PARTNERFÖRETAG.
Minst 100.000:-/år inkluderar Seminarier och Chefsstöd samt logoanvändning.

Chefsseminarium
Innehåller bl. a: Hur jag som chef upptäcker våld i nära relation. Hur jag som chef ska agera när
jag tror att någon av mina medarbetare kan vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Tid: 1,5 tim.

Chefsstöd
Personligt stöd hos Alla Kvinnors Hus när jag som ledare ska stötta medarbetare som kan vara
utsatt för fysiskt eller psykiskt våld.

Seminarium med alla medarbetare om våld i nära relation
Innehåll bl. a: Attityder gentemot våld i relation. Signaler att vara uppmärksam på. 
Hur vi kan stötta våldsutsatta. Hur görs en anmälan. Tid: 1,5 tim.


Övrigt

 • Rätt att använda Alla Kvinnors Hus logotyp internt och externt enligt överenskommelse.
 • Dessutom presenteras ert företag/ organisation med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org, ni får också ett tackdiplom och en banner till er hemsida som berättar
  att ni stödjer Alla Kvinnors Hus. Samt en e-postsignatur och material till sociala medier och
  digital informationsfolder om Alla Kvinnors Hus. Ni får även ett omnämnande i Alla Kvinnors 
  Hus årliga verksamhetsberättelse.