STÖDJANDE företag.

Företagsmedlemskapet är ett sätt att visa era medarbetare och kunder att ni är delaktiga mot 
våld i nära relation. Enligt undersökningar så har närmare var fjärde kvinna i Sverige blivit utsatt 
för fysiskt eller psykiskt våld. 

Olika sätt att stödja Alla Kvinnors Hus
arbete mot våld i nära relationer:

KONTAKT.
Är du intresserad av våra företagsmedlemskap? 
Kontakta stephan@allakvinnorshus.org

STÖDFÖRETAG.
10.000 :- - 49.999 :-/år

Ert företag/ organisation presenteras med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org,
ni får också ett tackdiplom och en banner som berättar att ni stödjer Alla Kvinnors Hus. Samt en
e-postsignatur och material till sociala medier och digital informationsfolder om Alla Kvinnors Hus.
Ni får även ett omnämnande i Alla Kvinnors Hus årliga verksamhetsberättelse.

VÄNFÖRETAG.
Minst 50.000:-/år inkluderar Seminarier.


Chefsseminarium
Innehåller bl. a: Hur jag som chef upptäcker att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation.
Hur jag som chef ska agera när jag tror att någon av mina medarbetare kan vara utsatt för fysiskt
eller psykiskt våld. Tid: 1,5 tim.

Seminarium med alla medarbetare om våld i nära relation
Innehåll bl. a: Attityder gentemot våld i relation. Signaler att vara uppmärksam på. 
Hur vi kan stötta våldsutsatta. Hur görs en anmälan. Tid: 1,5 tim.
 

Övrigt

 • Dessutom presenteras ert företag/ organisation med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org, ni får också ett tackdiplom och en banner som berättar att ni stödjer 
  Alla Kvinnors Hus. Samt en e-postsignatur och material till sociala medier och digital informationsfolder om Alla Kvinnors Hus. Ni får även ett omnämnande i Alla Kvinnors
  Hus årliga verksamhetsberättelse.

PARTNERFÖRETAG.
Minst 100.000:-/år inkluderar Seminarier och Chefsstöd samt logoanvändning.

Chefsseminarium
Innehåller bl. a: Hur jag som chef upptäcker våld i nära relation. Hur jag som chef ska agera när
jag tror att någon av mina medarbetare kan vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Tid: 1,5 tim.

Chefsstöd
Personligt stöd hos Alla Kvinnors Hus när jag som ledare ska stötta medarbetare som kan vara
utsatt för fysiskt eller psykiskt våld.

Seminarium med alla medarbetare om våld i nära relation
Innehåll bl. a: Attityder gentemot våld i relation. Signaler att vara uppmärksam på. 
Hur vi kan stötta våldsutsatta. Hur görs en anmälan. Tid: 1,5 tim.


Övrigt

 • Rätt att använda Alla Kvinnors Hus logotyp internt och på er hemsida.
 • Dessutom presenteras ert företag/ organisation med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org, ni får också ett tackdiplom och en banner som berättar att ni stödjer 
  Alla Kvinnors Hus. Samt en e-postsignatur och material till sociala medier och digital informationsfolder om Alla Kvinnors Hus. Ni får även ett omnämnande i Alla Kvinnors 
  Hus årliga verksamhetsberättelse.