<< Tillbaka

2012-05-09

Extern samverkansgrupp träffas

Alla Kvinnors Hus deltar i möte med Extern samverkansgrupp för att diskutera arbetet mot relationsvåld i norra innerstaden. I samverkansgruppen ingår representanter från polisen Södermalm, Östermalm och Norrmalm, socialtjänst, Kungsholmen församling och RFSL.

Alla Kvinnors Hus har tidigare uppmärksammat samverkansproblem mellan myndigheter och vi ser därför mycket positivt på initiativet. Vid de tillfällen då samverkansgruppen träffas utbyter man erfarenheter myndigheter emellan men även mellan stadsdelarna. Det finns stora skillnader mellan hur till exempel socialtjänst inom Stockholm stads olika stadsdelar arbetar. Skillnader mellan stadsdelarna förekommer också gällande brott.

Polisen på Östermalm har betydligt färre rapporterade kvinnofridsbrott än t.ex. Södermalm. Vad det beror på är oklart, men flera av de som sitter i samverkansgruppen har hänvisat till stort mörkertal.

- Det är otroligt bra att samverkansgruppen har tillsats för att skapa förståelse av varandras arbete mellan de olika parterna som arbetar med kvinnofridsbrott. Nästa utmaning blir att förankra nya kunskaper inom respektive organisation, säger Ann Isaksson , verksamhetschef Alla Kvinnors Hus.