<< Tillbaka
 

2012-10-19


Kvinnojour planerar att starta förskola
 

Alla Kvinnors Hus – kvinnojour vill öppna en förskola för barn som bor i skyddat boende. Barn i åldern 0-5 år som är offer för våld blir utan förskola när de tvingas att flytta till skyddat boende. Alla Kvinnors Hus vill ändra på denna orimlighet.
 

På grund av avsaknaden av förskoleplikt för barn i åldern 0-5 år finns det inga garantier för barn i skyddat boende att få träffa andra kamrater eller utvecklas tillsammans med pedagoger. Denna grupp barn har ofta extra stort behov av att vistas i miljöer med rutiner som ger dem trygghet och där de kan delta på lika villkor. Trots detta finns det ingen lagstiftning som kan åberopas för att se till barnens behövligheter.
 

Alla Kvinnors Hus har skissat på hur en alternativ förskola för just dessa barn skulle kunna se ut. Kommunen ger inte stöd till en förskola som enbart är öppen för vissa barn, vilket är en nödvändig säkerhetsåtgärd i detta fall, därför vänder sig Alla Kvinnors Hus nu till Childhood för stöd.

- Att starta en förskola är ett helt nytt grepp för oss som kvinnojour, men vi är övertygade om att det är nödvändigt för att stötta de barn som är offer för våld. Vi sätter nu stort hopp till att Childhood också ser värdet av detta och hoppas även att andra aktörer vill bidra till denna verksamhet, säger Ann Isaksson, verksamhetschef.
 

Problemet med barn som bor på skyddat boende har flera sidor. Samtidigt som barnen blivit uppryckta från sina hem och tvingats lämna sina vänner ska de försöka att leva ett normalt liv, men denna gång utan någon stimulans utöver sin förälder. Mammorna har dessutom ofta svårt att klara av att ta hand om barnen eftersom de själva försöker reda ut problemen som följer med våldet. Det kan vara allt ifrån att gå på stödsamtal för att bearbeta våldet till att göra en polisanmälan, dra igång en vårdnadstvist eller försöka upprätthålla sitt arbete.
 

En förskola på kvinnojouren är således till fördel för både barnen som får pedagogisk utveckling och kvinnorna som får tid att ta itu med våldet och därmed kan bli stärkta i sin föräldraroll.

- Vi ser just nu en debatt om att barn till föräldralediga vill ha rätt till 35 timmars förskola, vilket känns något paradoxalt när barnen i skyddat boende inte har en enda timme på förskola. En diskussion om dessa barns situation bör snarast komma till liv, säger Ann Isaksson, verksamhetschef.

<< Tillbaka