<< Tillbaka


2012-06-15


Äldre kvinnor har ofta blåmärken


Äldre kvinnor har ofta blåmärken, brustna blodådror och benbrott.
Men det är sällan tecken på ålderdom. I minst 16 procent av fallen beror
det på att den äldre kvinnan har utsatts för våld. Det visar statistik från Brottsoffermyndigheten som frågat kvinnor om de utsatts för våld efter
65 års ålder.

 

Den 15 juni är det internationella dagen mot våld och övergrepp mot äldre. Trots att andelen äldre av befolkningen växer och övergrepp ökar med stigande ålder är kännedomen om våld mot äldre obefintlig. Få kommuner har strategier för att förebygga våldet, trots uppmaningar från Socialstyrelsen.

Myterna om att gamla farbröder och tanter är snälla, svaga och har låg sexualitet gör att få människor tror på att våldet finns. Detta är ett stort problem. Allmänhet och i synnerhet vårdpersonal måste våga se och våga fråga.

Våldutföraren kan vara vem som helst. Ofta är det maken, barnen, barnbarnen eller hemvårdspersonal som våldför sig på den äldre kvinnan. Det är vanligt att våldsutförarna är ute efter pengar, sex eller bestraffning. Den äldre kvinnans funktionsnedsatthet gör henne extra sårbar. Det är därför viktigt att detta uppmärksammas.

Alla Kvinnor Hus kvinnojour har lång erfarenhet av arbete med våld mot äldre. Vi har haft kvinnor upp till 80 års ålder på vårt skyddade boende. Alla Kvinnors Hus arbetar med frågan både förebyggande genom kunskapsspridning riktade mot framförallt hemtjänst, socialtjänst och polis, och åtgärdande genom speciella stödsamtalgrupper som riktar sig till våldsutsatta kvinnor över 55 år.