Stort tack till alla er som kom och uppmärksammade 
Alla Kvinnors Hus 40-årsjubileum den 8 mars!
 
Vi är otroligt stolta och överväldigade över ert engagemang 
och era bidrag till såväl kvällen som vår verksamhet.

Än en gång - stort tack!

Alla som medverkade och bidrog till kvällen ställde upp helt ideellt till
förmån för Alla Kvinnors Hus och alla intäkter från kvällen gick till
vårt arbete för våldsutsatta, för det är vi väldigt tacksamma.