Skyddat boende


Ibland måste vuxna och barn fly från sina hem på grund av våld och hot om våld i en nära relation. Alla Kvinnors Hus kan då ge dem ett tillfälligt skyddat boende där de bor i egna lägenheter eller rum med självhushåll.

Vi tillämpar ett helhetstänk
Tanken med vårt skyddade boende är att den som kommer hit ska leva så normalt som möjligt. Man handlar och lagar sin mat själv och tar hand om vardagens bestyr på egen hand. Alla Kvinnors Hus tillämpar ett helhetstänk där vi i så stor utsträckning som möjligt erbjuder både gemensamma och individuella dagsaktiviteter för de boende.

Aktiviteter
Förutom stödsamtal för kvinnorna och deras barn innefattar aktiviteterna husmöten en gång i veckan, pedagogisk verksamhet för barn, kreativ verksamhet för vuxna och barn samt praktisk hjälp med exempelvis ansökningar och kontakter med myndigheter.

Alla som kommer hit tilldelas en kontaktperson från Alla Kvinnors Hus som ger stöd till kvinnorna och barnen under hela vistelsen.

Regler
Två huvudregler måste följas när man bor i våra lokaler

  • inga droger (det innefattar även alkohol)
  • inga besökare av utomstående. Givetvis får boendekvinnor träffa släktingar och vänner utanför Alla Kvinnors Hus

Vi tar inte emot kvinnor med missbruk/beroende eller psykisk sjukdom eftersom vi inte är bemannade dygnet runt.

Externa lägenheter
Vi tar i mån av plats även emot män som blivit utsatta för våld i nära relation (och deras medföljande barn) i våra externa lägenheter.

Kontakt
Förfrågningar från socialtjänsten och övriga frågor om vårt skyddade boende.

Mån-fre: 10.00-17.00
08-644 09 25