Samverkan för sexuellt utsatta – stöd och hjälp
om du utsatts för sexuella övergrepp


Samverkan för sexuellt utsatta

  • erbjuder individuella samtal, gruppsamtal, anhörigstöd och rådgivning
  • drivs i samarbete med Alla Kvinnors Hus, Stockholms stads Samtalsmottagningen, Hopp Stockholm och RFSU
Verksamheten vänder sig till kvinnor, män, tjejer och killar som har varit utsatta för sex mot sin vilja, våldtäktsförsök eller våldtäkt samt deras anhöriga.

Alla Kvinnors Hus
Erbjuder stödsamtal både enskilt och i grupp, praktisk hjälp samt föreläsningar om sexuellt våld.

Jourtelefon för stödsamtal och rådgivning
måndag-fredag: 09.00-20.00
lördag och söndag:11.00-15.00
08-644 09 20

 

Juristjouren (för dig som har juridiska frågor kring våld i nära relationer)
onsdag och söndag: 18.00-21.00
08-644 09 20

Stockholms stads Samtalsmottagningen
Erbjuder kris- och korttidsterapi hos legitimerade psykoterapeuter.
08-508 255 51

Hopp Stockholm
Erbjuder enskilda samtal, familj- och anhörigsamtal kring övergrepp som skett i barndomen.
08-641 86 38
 
RFSU

Erbjuder anhörigstöd.
08-692 07 70

Alla samtal är kostnadsfria och du har möjlighet att vara anonym. De fyra parterna ingår i nätverksträffar med Sveriges enda akutmottagning för våldtagna kvinnor (AVK) på Södersjukhuset i Stockholm för kompetensutveckling på regelbunden basis.

Bild: Pixabay