samverkan för
sexuellt utsatta.

- STÖD OCH HJÄLP OM DU UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

Samverkan för sexuellt utsatta

  • erbjuder individuella samtal, gruppsamtal, anhörigstöd och rådgivning
  • drivs i samarbete med Alla Kvinnors Hus, Stockholms stads Samtalsmottagningen, Hopp Stockholm och RFSU
Verksamheten vänder sig till kvinnor, män, tjejer och killar som har
varit utsatta för sex mot sin vilja, våldtäktsförsök eller våldtäkt samt
deras anhöriga.

Alla Kvinnors Hus erbjuder stödsamtal både enskilt och i grupp, praktisk
hjälp samt föreläsningar om sexuellt våld.

Alla samtal är kostnadsfria och du har möjlighet att vara anonym.
De fyra parterna ingår i nätverksträffar med Sveriges enda akutmottagning
för våldtagna kvinnor (AVK) på Södersjukhuset i Stockholm för kompetens-utveckling på regelbunden basis.

jourtelefon för stödsamtal och rådgivning.

Telefonnummer: 08-644 09 20

Telefontider:
Måndag-fredag
10.00-12.00, 13.00-15.00
& 18.00-20.00
Lördag-söndag
11.00-15.00

juristjouren.

För dig som har juridiska frågor kring våld i nära relationer.

Telefonnummer: 08-644 09 20

Telefontider:
Onsdag och söndag: 18.00-21.00

Här kan du också få hjälp.

Stockholms stads Samtalsmottagningen
Erbjuder kris- och korttidsterapi hos legitimerade psykoterapeuter.
Telefonnummer: 08-508 255 51

Hopp Stockholm
Erbjuder enskilda samtal,
familj- och anhörigsamtal
kring övergrepp som skett i barndomen.
Telefonnummer: 08-641 86 38
 
RFSU

Erbjuder anhörigstöd.
Telefonnummer: 08-692 07 70