samtalsmottagning.

Stödsamtal ges kostnadsfritt till alla personer som varit utsatta för våld, hot eller annan krännkande behandling. 

Vi har alltid ett första samtal med dig som stödsökande om ditt behov för att säkerställa rätt typ av
stöd. Samtalen förs kring våldet, dess effekter och hur man kan skapa en stabil plattform att gå vidare
från. Stödsamtalen hålls både enskilt eller i grupp. 
Enskilda samtal är bra för dig som nyligen varit i en
relation med våld och som känner ett stort behov av stöd.

Samtalsgrupp kan vara mer lämpligt för dig som har behov av att höra andras upplevelser och tillsammans
bearbeta händelserna. Samtalsgrupper fungerar som självhjälpsgrupper där de som är med ser mönster,
får nya insikter, ny styrka och nya kontakter.

vill du vara med
i en samtalsgrupp?

Samtalsgrupp kan vara lämpligt för dig som har
behov av att höra andras upplevelser och tillsammans bearbeta det ni varit med om och genom detta se mönster som kan leda till nya insikter.  

Vi erbjuder följande grupper:

  • SEXUELLA ÖVERGREPP
    För dig som är eller har varit utsatt för sexuella övergrepp, har du tvingats till sex och vill träffa andra med liknande erfarenhet?

     
  • VÅLD I NÄRA RELATION
    För dig som lever eller har levt i en våldsam relation med våld, hot eller annan kränkande behandling.

samtalsgrupper hösten 2018.

SAMTALSGRUPP FÖR PERSONER UTSATTA
FÖR VÅLD I NÄRA RELATION


När: 10 tillfällen under perioden 
20 september - 29 november 2018. 

Tid: Tordagar kl. 13:00-14:30

Kostnad:  900kr för tio tillfällen.
Då ingår även ett material som du får med dig hem.
Avgiften betalas via swish alt.
Post- eller Bankgiro innan första grupptillfället. 


OBS! 
Tillfälle 3 och tillfälle 9 är förlagda fredagen den 5 oktober resp. fredagen den 19 oktober.

Vecka 44 har gruppen paus. 

SAMTALSGRUPP FÖR PERSONER UTSATTA
FÖR VÅLD I NÄRA RELATION


När: 10 tillfällen under perioden
18 september - 27 november 2018.

Tid: Tisdagar kl. 17:00-18:30

Kostnad:  900kr för tio tillfällen.
Då ingår även ett material som du får med dig hem. 
Avgiften betalas via swish alt.
Post- eller Bankgiro innan första grupptillfället. 


OBS! 
Vecka 44 har gruppen paus. 

SAMTALSGRUPP FÖR PERSONER UTSATTA
FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP


När: 10 tillfällen under perioden 27 september - 6 december 2018.

Tid: Torsdagar kl. 09:30-11:00

Kostnad:  900kr för tio tillfällen.
Då ingår även ett material som du får med dig hem. 
Avgiften betalas via swish alt.
Post- eller Bankgiro innan första grupptillfället. 


OBS! 
Vecka 44 har gruppen paus. 

INTRESSEANMÄLAN OCH INFORMATION
Telefon: 08-644 09 20

Telefontider: måndag-fredag
kl. 10.00-15.00* & 18.00-20.00

*Lunchstängt 12:00-13:00