Juristjour


Stödsökande kvinnor och tjejer kan få kostnadsfri juridisk telefonrådgivning i frågor relaterade till våld i nära relation, vårdnadstvister mm.
 

Telefontider
onsdag och söndag, 18.00-21.00

08-644 09 20

E-post
juristjouren
E-postadress följs av @allakvinnorshus.org