Enskilda samtal och Samtalsgrupp.

Stödsamtal ges kostnadsfritt till alla unga tjejer, kvinnor och barn som varit utsatta för våld,
hot eller annan krännkande behandling. 

Vi har alltid ett första samtal med dig som stödsökande om ditt behov för att säkerställa rätt typ av
stöd. Samtalen förs kring våldet, dess effekter och hur man kan skapa en stabil plattform att gå vidare
från. Stödsamtalen hålls både enskilt eller i grupp. 
Enskilda samtal är bra för dig som nyligen varit i en
relation med våld och som känner ett stort behov av stöd.

Samtalsgrupp kan vara mer lämpligt för dig som har behov av att höra andras upplevelser och tillsammans
bearbeta händelserna. Samtalsgrupper fungerar som självhjälpsgrupper där de som är med ser mönster,
får nya insikter, ny styrka och nya kontakter.

vill du vara med
i en samtalsgrupp?

Samtalsgrupp kan vara lämpligt för dig som har behov av att höra andras upplevelser och tillsammans bearbeta det ni varit med om. Att se nya mönster, få nya insikter och hitta ny styrka.  ​

Vi erbjuder följande grupper:

  • SEXUELLA ÖVERGREPP
    För dig som är eller har varit utsatt för sexuella övergrepp, har du tvingats till sex och vill träffa andra med liknande erfarenhet?

     
  • VÅLD I NÄRA RELATION
    För dig som lever eller har levt i en våldsam relation med våld, hot eller annan kränkande behandling.
INTRESSEANMÄLAN OCH INFORMATION
Telefon: 08-644 09 20

Telefontider: måndag-fredag
kl. 10.00-15.00* & 18.00-20.00

*Lunchstängt 12:00-13:00