Barnjour


Barnjouren finns för barn som bevittnat våld och utsatts för våld i hemmet. Barnjouren kan ge stöd till barn upp till 18 år.

Telefontider

Måndag-fredag: 09.00-20.00
lördag-söndag: 11.00-15.00

08-644 09 20

E-post
barnjouren

E-postadress följs av @allakvinnorshus.org