Ekonomisk bidrag

Som ideell organisation är vi beroende av ekonomiskt stöd. Det hjälper oss att förbättra villkoren för våldsutsatta.

Vi är väldigt tacksamma över det ekonomiska stöd vi får och visar gärna upp er (ni som önskar det) som bidragsgivare på vår hemsida. Vill man ha ett mer officiellt tackbrev går det bra att kontakta oss på:
ulrika@allakvinnorshus.org

Skänk en gåva för att hedra, minnas eller fira någon som betytt eller betyder mycket för dig. Du får ett fint kort på posten där du själv väljer vad som ska stå och vilken summa du har skänkt. Tänk på att göra din beställning i god tid så att du hinner få kortet med posten.

Stort och varmt tack för din gåva! 


90-konto
Plusgiro: 90 04 56-5
Bankgiro: 900-4565

Överför en valfri summa till vårt 90-konto. Märk din insättning med ditt namn och kontakta oss på: ulrika@allakvinnorshus.org för att beställa ditt gåvobevis. Ange vilket av korten du vill ha:

1. Gåvobevis (för ekonomisk gåva i valfritt syfte)
2. Minnesgåva
3. Mors-eller farsdagskort

SMS
Beroende på summan du vill skänka sms:ar du: 
AKH 50, AKH 100, AKH 250 eller AKH 500 till nummer: 72 970

Swish

123 900 45 65

90-konto – ekonomiska gåvor med trygghet

Tack för din gåva! För oss är det viktigt att man som bidragsgivare kan känna sig helt trygg då man skänker ett ekonomiskt bidrag till oss. Alla Kvinnors Hus beviljades 90-konto i februari 2015.

För att få ett 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav. Bland annat såmåste det finnas ett tydligt syfte med insamlingen högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration årsredovisning skickas till Svensk Insamlings-kontroll för granskning och uppföljning av insamlade medel
 
"Det känns bra för oss med en objektiv granskning och blir samtidigt en kvalitetsstämpel."

Klicka på bilden för att beställa ditt gåvobevis.
100 kr
250 kr
500 kr