volontärutbildningen.

Volontärutbildningen ger grundläggande kunskap om vår organisation, mäns våld mot kvinnor och barn, sexuellt våld, hedersproblematik, lagstiftning, barn som bevittnat våld, våldtäkt, hur man håller en föreläsning och praktisk jourkunskap.
 

Utbildningsledarna är både erfaren personal från Alla Kvinnors Hus, psykoterapeuter och myndighetsanställda. Varje utbildningstillfälle pågår i 
två till tre timmar vid sju till åtta tillfällen.