Att arbeta som volontär

Som volontär på Alla Kvinnors Hus deltar du i Alla Kvinnors Hus kärnverksamhet. Du kan antingen jobba i en av våra jourer genom att ge stöd via telefon, mail eller chatt, eller ge stöd direkt via samtal med de utsatta kvinnorna och deras barn.

Volontärerna utgör en viktig del av Alla Kvinnors Hus verksamhet och bidrar till att jourerna kan vara öppna även på kvällstid, då många arbetande kvinnor ringer.

Volontärerna på Alla Kvinnors Hus är mellan 20 och 70 år gamla och representerar en mängd olika yrkeskategorier. Många volontärer uttrycker
att det är roligt att kunna hjälpa andra och att volontärarbetet skapar en gemenskap samt ger möjlighet att lära känna många spännande människor. Det finns en mängd arbetsområden att engagera sig i efter utförd volontärutbildning.

Så här går rekryteringen till
Själva rekryteringsprocessen går till så att man först gör en grovgallring för att sedan välja ut ett antal som går vidare till intervjuer. I det urvalet ser man till att matcha sökande med de behov som finns, samt att man försöker få in lite olika åldrar på volontärerna.

Vi vet att det är många som vill gå utbildningen och engagera sig i vår verksamhet som stödjer utsatta kvinnor och deras barn. Alla som söker är därför inte garanterade en plats, trots goda meriter.