"Jag bemöter tjejer med respekt"

Armbandet, "Jag bemöter tjejer med respekt".
Armbandet, "Jag bemöter tjejer med respekt".

"Initiativet ”Jag bemöter tjejer med respekt” samlar in gåvor för att skänka överskottet till Alla Kvinnors Hus och RSK - Riksföreningen Stoppa Mäns Våld mot Kvinnor.

Uttalandet kan bäras i form av ett armband som beställs via: www.jagbemotertjejermedrespekt.se

Det skickas fraktfritt mot att du frivilligt ger 250 kr. Överskottet (238,20kr/armband efter porto och produktionskostnad) går oavkortat till och delas lika mellan AKH och RSK, verksamheter som syftar till att stoppa våld mot kvinnor och att ta hand om brottsoffer som utsatts för sexualrelaterade brott.

Genom informationsspridning via sociala medier, via företrädare och förebilder för unga killar och andra lämpliga kanaler, laddas armbandet med två möjligheter och en förpliktelse:

• En möjlighet att tala om för andra att du tillhör den andel killar som alltid och undantagslöst behandlar alla tjejer med respekt.
• En möjlighet att ekonomiskt bidra till att stoppa våld mot kvinnor och ta hand om brottsoffer som redan utsatts för övergrepp.
• En förpliktelse att beivra varje brott mot tjejer som du uppmärksammar i din omgivning.

Armbandet ger alla chansen att markera att de inte ser sig som offer för den generalisering som överskuggar sakfrågan.

För mer information:
www.jagbemotertjejermedrespekt.se eller https://www.facebook.com/jagbemotertjejermedrespekt/"