Ambassadörer
Alla Kvinnors Hus har ett antal ambassadörer som helhjärtat stödjer vår verksamhet. De verkar för att sprida kunskap om våld i nära relationer landet över.

 

Foto: Christian Örnberg Foto: Christian Örnberg

Jenny Strömstedt

Jenny har varit ambassadör för Alla Kvinnors Hus sedan år 2010. Hon har bland annat agerat moderator i arrangemang som Alla Kvinnors Hus har organiserat.

Jenny har varit reporter på Kalla Fakta och Nyheterna och har lång journalisterfarenhet som både redaktör, producent och programledare.

Tillsammans med Kristina Thulin har Jenny bl.a. skrivit böckerna X-märkt, flickornas guide till verkligheten och Homo, Hora, Svenne, Blatte.